Στροφάλου νέου τύπου

 

Τσιμούχες στροφάλου νέου τύπου για εφαρμογή

κυρίως σε κινητήρες αυτοκινήτων.