Τσιμούχες κρεμαγιέρας

 

Τσιμούχες που χρησιμοποιούνται σε υδραυλικά τιμόνια αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων.