Μαχαίρι κοπής σαλαμάστρας

 

Με το συγκεκριμένο μαχαίρι κόβουμε τη σαλαμάστρα με μεγάλη ευκολία.