Τσιμ. άξονος ειδικές

 

Για κινητήρες Ιαπωνικών αυτοκινήτων.