Τσιμούχες στροφάλου

 

Τσιμούχες στροφάλου για εφαρμογή σε κινητήρες.

Οι τσιμούχες στροφάλου λειτουργούν είτε δεξιόστροφα, είτε αριστερόστροφα, είτε αμφίδρομα.

Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.