Τσιμ.λαδιού 2πλής λειτουργίας

Τσιμούχες πιστονιού διπλής λειτουργίας σε PTFE BRONZE 40%