Εργαλείο κοπής σαλ/στρας

 

Με το συγκεκριμένο κόπτη σαλαμάστρας μπορεί κανείς να κόψει τη σαλαμάστρα με μεγάλη ακρίβεια για τέλεια εφαρμογή.