Κετσέδες

 

Προϊόντα καρασκευασμένα από μαλλί.

Έχουν πολλές εφαρμογές σε βιομηχανίες, σε αγροτικά μηχανήματα κ.α.