Τσιμούχες περιστροφής PTFE

 

Τσιμούχες περιστροφής σε υλικό PTFE.