Καρβίδιo VIDI

 

Χρησιμοποιούνται σε αντλίες καθαρού νερού και ακάθαρτου, υποβρύχιες αντλίες και αντλίες χημικών, που έχουν εφαρμογή στα λάδια, στο νερό και στα ελαφρά διαβρωτικά διαλύματα.