Τύπου θαλάσσης

 

Χρησιμοποιούνται σε αντλίες μηχανών θαλάσσης.