Παρεμβύσματα ρότορα

 

Παρεμβύσματα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε υδραυλικούς μηχανισμούς περιστροφής.