Οδηγοί

 

Οι οδηγοί βάκτρων και εμβόλων απορροφούν τις εγκάρσιες δυνάμεις

που αναπτύσσονται στους υδραυλικούς κυλίνδρους εμποδίζοντας

την επαφή μεταξύ μετάλλων.

Κύρια χαρακτηριστικά τους η ανθεκτικότητα, η ανταπόκριση σε

μεγάλα φορτία και η ικανοποιητική ολίσθηση.

Διατίθενται σε υλικά όπως:

  1. PTFE (TEFLON) με πρόσμιξη μπρούντζου.
  2. Υψηλής αντοχής πλαστικά.
  3. Υφάσματα ενισχυμένα με συνθετικές ρητίνες.