Τύπος FG

 

Χρησιμοποιούνται σε φυγόκεντρες αντλίες, αναδευτήρες και γενικά σε

ακάθαρτα νερά.Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα / Στεγανά / Τύπος FG