Σαλαμάστρες

Η σαλαμάστρα είναι ένα είδος μονωτικού υλικού που χρησιμοποιείται για να στεγανοποιήσει έναν περιστρεφόμενο ή παλινδρομικό άξονα από την διαφυγή υγρού. Λειτουργεί γεμίζοντας το κενό χώρο που υπάρχει στον άξονα και έτσι ελαχιστοποιεί την διαρροή υγρών.

Σε σύγκριση με άλλους τύπους στεγανοποιητικών υλικών άξονα, η σαλαμάστρα έχει την ιδιότητα να ρυθμίζεται / συμπιέζεται εύκολα και έτσι είναι κατάλληλη για χρήση σε πιέσεις και περιφερικές ταχύτητες υψηλότερες από αυτές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση στους άξονες.

Κατασκευάζεται με ειδική πλέξη από ίνες διαφόρων υλικών όπως είναι το βαμβάκι, το τεφλόν, ο γραφίτης κ.α. Για ειδικές εφαρμογές την συναντάμε πιο ενισχυμένη, πλεγμένη με υλικά όπως είναι ο γραφίτης με ενίσχυση ανοξείδωτου σύρματος, γραφίτη με τεφλόν κτλ.

Διατίθεται σε διάφορους τύπους και πάχη και για την σωστή επιλογή της είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη θερμοκρασία, την πίεση και το μέσω όπου θα τοποθετηθεί. Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα / Σαλαμάστρες