Ξύστρες

 

Ξύστρες, με ή χωρίς μεταλλική ενίσχυση, για την προστασία των κυλίνδρων από σκόνες, χώματα κ.α.

Έχουν πολλές εφαρμογές σε αγροτικά μηχανήματα, σε βιομηχανικά οχήματα, σε γερανούς κ.α.